contact
MyEtwie
Actor

Collectie Anatomie KU Leuven

  • Collectie

Al in 1835 bestond er een Kabinet voor Menselijke Anatomie. Dit kabinet werd ingericht in het anatomisch amfitheater dat Henri Joseph Rega in 1744 liet bouwen. Er werden oude universitaire collecties in ondergebracht: twaalf natuurlijke skeletten, twintig hoofden met gewricht, tweehonderd bokalen met diverse stukken van het menselijke lichaam, vijftig artificiƫle pathologische ogen, dertien gipsen stukken die verschillende pathologieƫn voorstelden en enkele nierstenen. Door de splitsing van de Leuvense universiteit in de 20e eeuw werd de collectie opgedeeld.

De collectie bestaat uit beenderen en skeletten die gerecupereerd zijn uit lijken waarop dissecties werden uitgevoerd.
De grote verzameling didactische platen is zeer oud en de meeste zijn nog vervaardigd door tekenaars in opdracht van professoren. Enkele kaarten zijn gemaakt door Jean Senten en de heer Verschuren, maar de meeste anatomische platen werden gemaakt door diens voorganger Dhr. Felix Brullemans. Senten vervaardigde ook enkele gipsen modellen. De collectie bevat daarnaast enkele skeletten met of zonder weefsels. Er zijn enkele voorbeelden van aders en hun vertakkingen in epoxy, doorsneden van hoofden en plastic en oude gipsen modellen van organen. Deze skeletten werden ofwel vervaardigd uit gehard plastiek, ofwel aangekocht in India en door de Heer Emile Detraux geassembleerd in het Vesalius Instituut.

De collectie platen is volledig gefotografeerd en gedigitaliseerd zodat ze tijdens de colleges gebruikt kunnen worden.De skeletten worden tentoongesteld in de gangen van het Vaardigheidscentrum Anatomie. De andere collectiestukken worden apart bewaard en niet tentoongesteld.De collectie is vrij toegankelijk voor academisch personeel en studenten. Een deel van de collectie zit in het Leuvense Universiteitsarchief

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer