contact
MyEtwie
Actor

Didactisch Museum Archeologie KU Leuven

  • Collectie

De collectie archeologie van de KU Leuven bestaat uit een 10.000-tal maquettes, originelen, afgietsels, tekeningen en andere didactische middelen. Het is een verzameling afgietsels van vooral Griekse en in mindere mate Romeinse beeldhouwwerken, enkele kleinere authentieke voorwerpen en een aantal afgietsels van Egyptische, vóór-Aziatische en Italiaanse renaissancewerken. Zij dragen het merk van het moulageatelier van de 'Staatliche Museen zu Berlin'.Als gevolg van de verdeling van de Universiteit en van de beslissing om de universiteitshal te ontruimen, werden de afgietsels in 1975 ondergebracht in de kelderruimte van het nieuwe gebouw van de faculteit letteren, het huidige Erasmushuis. Ook de stukken uit de Vlamingenstraat werden overgebracht.

De collectie archeologie werd opgevat als een Didactisch Museum Archeologie. Via originelen, maquettes, afgietsels, tekeningen en andere didactische middelen werd de materiële cultuur toegelicht van die periodes en gebieden die in het onderwijs en in het wetenschappelijk onderzoek van de subfaculteit archeologie centraal stonden. Een inventaris van de collectie werd in 2004 gepubliceerd (zie bibliografie). De voorbije jaren werd de archeologische collectie grondig gereorganiseerd. Het DMA wil de collecties in de toekomst weer volop gaan benutten als didactisch middel, niet alleen voor de Onderzoeksgroep Archeologie, maar ook voor andere opleidingen en onderwijsinstellingen.

Titel Auteur Jaar
Boegbeeld in de kelder. Een geschiedenis van de archeologische collectie van de KU Leuven Bernard VAN DEN DRIESSCHE, Jonas DANCKERS 2022 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer