contact
MyEtwie
Actor

Hospitium - Vereniging voor de geschiedenis van de hospitalen en de zorg

  • Organisatie

De Belgische Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen werd in 1963 opgericht onder het voorzitterschap van Professor Paul Bonenfant. Geïnspireerd door de werking van de Société française d’histoire des hôpitaux publiceerde ze 28 delen van haar Annalen tot in 1993. In 2005 wenste het wetenschappelijk comité 'Hospitaalgeschiedenis', dat werd samengesteld op initiatief van de FOD Volksgezondheid, het werk van deze Vereniging verder te zetten onder de vorm van een vzw. De vereniging heeft aandacht voor twee thema’s: hospitalen en volksgezondheid in het algemeen + zorg, vooral voor maatschappelijke integratie met alle vormen van armoedebestrijding.

Dit doet ze door interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek over alle aspecten in een historisch perspectief en door de studie, valorisatie en bescherming van het (im)materieel cultureel erfgoed ermee verbonden. Ze zetten zich in voor de uitwisseling van informatie en de contacten tussen de leden te bevorderen, om werkinstrumenten te ontwikkelen voor de archivalische, bibliografische en patrimoniale bronnen om zo onderzoek te vergemakkelijken en ze promoten projecten voor onderzoek, colloquia, publicaties en tentoonstellingen.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...