contact
MyEtwie
Actor

Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs

  • Organisatie
  • Vakman

De Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw (UBA) isde enige nationale vereniging van radioamateurs in België en telt ruim 2.800 leden (vrijwel alle Belgische actieve radioamateurs ). Het vertegenwoordigt en verdedigt de belangen van de zendamateurs bij alle nationale en regionale gezagsorganen (ministeries, BIPT, enz...). Het vertegenwoordigt eveneens de Belgische radioamateurs via zijn banden met de IARU (International Amateur Radio Union) op de hoogste besluitvormingsniveaus op wereldvlak (ITU, UN).

De UBA helpt en steunt zijn leden in allerhande aspecten bij het beoefenen van de hobby (informatieverstrekking, QSL-kaarten-dienst, organiseren van activiteiten, verzekeringen, gerechtelijke bijstand, enz…) en het helpt de kandidaat-radiozendamateurs bij het voorbereiden van het BIPT-examen.

Informatie wordt aan de leden verstrekt op verschillende manieren:

- Het tweetalig tijdschrift CQ-QSO, dat 6 maal per jaar verschijnt.

- Het nationaal UBA-station ON4UB: ON4UB is het Nationaal Station van de UBA, dat tot begin 2006, gedurende bijna een halve eeuw zorgde voor nieuwsverstrekking en opleiding via radio. De radio-infrastructuur van ON4UB zal in de toekomst gebruikt worden onder andere voor CW cursussen (in voorbereiding),

- Via het kanaal DM-CM: De DMs (district managers of provinciale voorzitters) wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de UBA bij en organiseren in hun regio vergaderingen met de Sectievoorzitters (CM's) die aldus op de hoogte gebracht worden van wat er beslist is op de Raad van Bestuur. Dit is een twee-weg communicatie- en informatie-kanaal waarlangs ook vragen van de leden naar de Raad van Bestuur kunnen terugvloeien.

Thema's

Titel Auteur Jaar
Grenzeloos met punten en strepen s.n. 2014 Bekijk de publicatie
Hoe amateurradio de Titanic deed zinken Claude ON4JCL 2021 Bekijk de publicatie
Samuel Morse uitvinder van de morsecode Ronny PLOVIE 2022 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...