contact
MyEtwie
Actor

Werkplaats immaterieel erfgoed

  • Organisatie

Werkplaats immaterieel erfgoed zet zich in voor al wie rond immaterieel erfgoed in de weer is. En mét al wie er mee de schouders onder zet, in de erfgoedsector en ver daarbuiten. Om met een open en ontwikkelingsgerichte houding mee te zorgen voor later. Maar ook om actualisering, kruisbestuiving en intercultureel leren en delen te stimuleren, en om de kracht van verbindingen en ontmoetingen vanuit immaterieel erfgoed volop te laten werken.

Immaterieel erfgoed zijn praktijken die mensen generaties lang doen en doorgeven. Je vindt ze overal ter wereld. Het zit bijvoorbeeld in hoe we spelen en verhalen vertellen, in eetcultuur, of dans en muziek, circus, carnaval, feesten en rituelen, in landbouwtechnieken en in de vaardigheden van vakmannen en -vrouwen die (weten hoe ze) dingen maken. Tradities, kennis en kunde als creatieve manieren van omgaan met hoe en waar we (samen)leven. En naarmate tijden veranderen, verandert immaterieel erfgoed mee.

In een tijdsbestek van grootschalige en snelle processen van globalisering en transitie koestert Werkplaats immaterieel erfgoed culturele diversiteit als inzet op een duurzame toekomst. Ze sluiten daarmee aan op de visie van UNESCO in de 'Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed' (2003).


Verwante gemeentes

Google Maps laden ...