contact
MyEtwie
Project

Focus Vakmanschap: maritiem erfgoed (2022)

Vakmanschap leeft

Vakmanschap leeft, zowel in het hoofden als in de handen en de harten van vakmensen. De talrijke vrijwillige en professionele vakmensen die zich bekommeren om ons erfgoed weten dat maar al te goed. Mensen met minder ervaring kunnen het regelmatig zien en ook zelf beleven bij de talrijke erfgoedverenigingen die ons land rijk is.

Dat vakmanschap is ook voor onze maritieme erfgoedgemeenschap uiterst belangrijk. Zonder hun kennis, expertise en vaardigheden zouden we niet kunnen blijven genieten van onze schepen en de talrijke praktijken en tradities er omheen. Het is van groot belang dat deze kennis en kunde, die gisteren ontstond en vandaag doorleeft, kan worden doorgegeven naar de toekomst. Dit noemen we 'borgen', een uitdaging voor zowel vakmensen als voor professionele erfgoedorganisaties die de erfgoedgemeenschappen ondersteunen.

Filmopnames bij de Scute © Martin Corlazzoli
Foto: Filmopnames bij de Scute © Martin Corlazzoli

ETWIE, de expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed, en enkele andere erfgoedorganisaties willen ook de mensen die zich inzetten voor ons watergebonden erfgoed duurzaam ondersteunen. Daarom hebben we het nieuwe project ‘Focus Vakmanschap’ in de steigers staan. Dit project is een samenwerking van Bokrijk | Vakmanschap & Erfgoed, Centrum Agrarische Geschiedenis, CEMPER, Histories, PARCUM, ETWIE, FARO en Werkplaats Immaterieel erfgoed. Samen zullen we tegen 2023 toewerken naar een toolbox voor het documenteren, delen en activeren van het erfgoed van vakmanschap.

Er zullen 10 vakmanschappen en technieken gedocumenteerd worden, er zal over gecommuniceerd worden en er zullen activiteiten rond georganiseerd worden. Gezamenlijk leren we over de do's en don'ts en verzamelen we tips en tricks in de toolbox, om ze dan te kunnen delen met andere erfgoedorganisaties en -vrijwilligers. Zo kunnen we deze tools aanreiken aan vakmensen om zelf aan de slag te gaan om hun vakmanschap te borgen en het doorgeven van technieken bevorderen, alsook de zichtbaarheid van het rijke immaterieel erfgoed vergroten.

Het project

ETWIE neemt één van de tien vakmanschappen voor z'n rekening. In de loop van 2022-2023 willen we met Focus Vakmanschap aan de slag gaan met watergebonden erfgoed en de honderden vrijwilligers actief ondersteunen die er dag in dag uit en met veel passie mee bezig zijn.

Dat is nodig want enkele traditionele technieken zijn bedreigd. Steeds minder mensen hebben het in de vingers of weten niet altijd waar ze terecht kunnen om hiaten op te vullen. Andere technieken hebben we niet meer in de handen en hoofden, maar kunnen we proberen te herintroduceren in Vlaanderen. En zoals we allemaal weten zijn er vele technieken die onder druk komen te staan door een chronisch tekort aan jonge geïnteresseerden om in de leer te gaan bij oudere vakmannen.