contact
MyEtwie
Project

Focus Vakmanschap: maritiem erfgoed (2022)

Vakmanschap leeft

Vakmanschap leeft, zowel in het hoofden als in de handen en de harten van vakmensen. De talrijke vrijwillige en professionele vakmensen die zich bekommeren om ons erfgoed weten dat maar al te goed. Mensen met minder ervaring kunnen het regelmatig zien en ook zelf beleven bij de talrijke erfgoedverenigingen die ons land rijk is.

Dat vakmanschap is ook voor onze maritieme erfgoedgemeenschap uiterst belangrijk. Zonder hun kennis, expertise en vaardigheden zouden we niet kunnen blijven genieten van onze schepen en de talrijke praktijken en tradities er omheen.

ETWIE, de expertisecel voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed, en enkele andere erfgoedorganisaties willen ook de mensen die zich inzetten voor ons watergebonden erfgoed duurzaam ondersteunen. Daarom hebben we het nieuwe project ‘Focus Vakmanschap’ in de steigers staan.

Focus Vakmanschap

In de loop van 2022 willen we met Focus Vakmanschap aan de slag gaan met watergebonden erfgoed en de honderden vrijwilligers actief ondersteunen die er dag in dag uit en met veel passie mee bezig zijn.

Dat is nodig want enkele traditionele technieken zijn bedreigd. Steeds minder mensen hebben het in de vingers of weten niet altijd waar ze terecht kunnen om hiaten op te vullen. Andere technieken hebben we niet meer in de handen en hoofden, maar kunnen we proberen te herintroduceren in Vlaanderen. En zoals we allemaal weten zijn er vele technieken die onder druk komen te staan door een chronisch tekort aan jonge geïnteresseerden om in de leer te gaan bij oudere vakmannen.

Meer info volgt in 2022!