contact
MyEtwie
Project
asbestverwijdering_warheritageinstitute_geenattributie

Asbest en waarheid (2023)

In samenwerking met ETWIE onderzochten zes studenten van de Vrije Universiteit Brussel met verschillende achtergronden en stakeholders de vooroordelen en percepties rond asbest in onze maatschappij. Het doel was om een goed onderbouwd antwoord te krijgen van experts op bepaalde stellingen.

Project in het kort

  • Titel: Asbest en waarheid

  • Partners en redactie: VUB (Arnaud Mewis, Mariska Vanherck, Manon Scheerlinck, Mieke Van Acker, Thibault De Witte, Lance Van den Driessche)

  • Looptijd: 2022-2023

  • Locatie: Vlaanderen en Brussel

  • Contactpersoon: joeri@etwie.be

Doel

Welke vooroordelen en percepties leven er in onze maatschappij rond asbest en kunnen experten ons hierop een eenduidig antwoord geven? Dit gingen wij na in dit onderzoek waar transdisciplinair gewerkt werd tussen zes studenten aan de Vrije Universiteit Brussel met verschillende achtergronden, waaronder toegepaste taalkunde, wijsbegeerte en moraalwetenschappen, biologie en educatie en verschillende stakeholders die ons wat meer kunnen vertellen over asbest. Deze samenwerking kwam tot stand na een vraag van ETWIE, waarin zij meer wouden te weten komen over de geschiedenis van de asbestproblematiek in België.

Voor het vak Redelijk Eigenzinnig: nadenken over mens en maatschappij, werden wij als team uitgedaagd om deze vraag te plaatsen binnen waarheid. We ondervonden al snel dat er veel verschillende meningen en zelfs misvattingen bestaan rond asbest. Om hiermee aan de slag te gaan, namen we contact op met experts op dit vlak, om hun deskundige mening te bevragen op bepaalde stellingen.

Aanpak

Om een zo groot mogelijke diversiteit te bekomen in vragen, werden binnen het team uitdagende stellingen gekozen om aan de verschillende experten voor te leggen. Die experten zijn Sven De Meulder (de OVAM), Hugo De Blende (STOFF vzw) en Peter Loockx (asbestdeskundige).

Resultaat

De finale output en de verwerking van de interviews werden, in samenspraak met ETWIE, gebundeld in een reeks van artikelen. Uiteindelijk klopten we af op drie artikelen: één met inleidende en algemene stellingen, één over gezondheid en één over de toepassing in de gebouwde omgeving.

Ieder artikel begint met een korte inleiding over zowel het overkoepelende onderwerp als de deelvraag die het respectievelijke artikel behandelt. Het doel hiervan is dat ook een persoon die niet thuis is in de materie hun weg vindt in de tekst.

Iedere stelling vormt de titel van een eigen deelhoofdstuk. Hierin wordt telkens in één of twee alinea's de mening van de gekozen expert samengevat. Op die manier blijft de hoeveelheid tekst ook vlot te doorgronden voor een persoon die bijvoorbeeld slechts geïnteresseerd zou zijn in een specifieke stelling.

Benieuwd? Lees dan hieronder verder!

Asbest: een aantal inleidende beschouwingen

Verhoog je asbestwijsheid met deze achtergrondinformatie