contact
MyEtwie
Actor

Collectie Farmacie UGent

  • Collectie

De collectie bestaat uit oude drukken en ongeveer 547 objecten, waarvan 70 apothekerspotten, 11 vijzels, 7 kruidendozen, 25 balansen en gewichten, 373 toestellen, gebruiksvoorwerpen en glazen recipiënten en 61 farmaceutische medailles en penningen. Het aantal oude drukken is niet gekend. De verzameling is samengebracht door apothekers, zowel in de vorm van schenkingen als aankopen. Eén van de topwerken is het Cruydt-Boek (een uitgave uit 1618) van Rembert Dodoens (1554-1585).

Vroeger werd de verzameling tentoongesteld in het Museum voor de Geschiedenis van de Farmacie van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen. In 2001 werd de collectie overgebracht naar de facultaire vergaderzaal. De collectie werd in 2009 geïnventariseerd door twee gepensioneerde apothekers. Om de collectie te raadplegen dient er contact te worden opgenomen met de beheerder.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Veldtekening medisch erfgoed (2021)

    Lees meer
  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer