contact
MyEtwie
In de kijker

Medisch erfgoed in Vlaanderen: wie, wat en waar?

Gepubliceerd op 13/01/2022
Categorie
Injectiespuit. Collectie Gasthuismuseum Geel
Foto: Injectiespuit. Collectie Gasthuismuseum Geel

Er beweegt wat rond het erfgoed van geneeskunde, zorg en welzijn. De laatste jaren zijn enkele initiatieven op poten gezet die wijzen op een nieuwe (en vernieuwde) interesse voor dit soort erfgoed. Erfgoedlab Antwerpen startte een waarderingstraject met de collectie van het Lambotte Museum (waar we trots deel van uitmaken), KADOC en Museum Dr. Guislain zetten de schouders onder een driejarig project voor de identificatie, sensibilisering en kennisopbouw rond het erfgoed van zorginstellingen en -organisaties in Vlaanderen en in Leuven werd het Centre for Health Humanities opgericht als interdisciplinair onderzoekscentrum.

Ook ETWIE sprong op de kar. Met de werking rond wetenschappelijk erfgoed en het themanetwerk academisch erfgoed, besloot ETWIE in 2021 om in te zetten op medisch erfgoed. We bouwden voort op de collecties die in de publicatie IJzeren longen, warme harten (2014) werden opgenomen. Uit een eerste korte zoektocht bleek namelijk dat er sedert de publicatie in 2014 heel wat veranderd is. Het werd duidelijk dat medisch erfgoed bedreigd wordt. Een nieuwe veldtekening en verdere acties dringen zich dus op.

Wat interessant is aan medisch-erfgoedcollecties is dat er heel wat verschillende soorten actoren actief rond zijn. Er zijn universitaire collecties, collecties van ziekenhuizen, museale collecties en collecties waar het medisch erfgoed slechts een heel klein aandeel betreft. Voor elk van de collecties in IJzeren longen, warme harten maakten we een fiche op waarbij we zowel de focus van de collectie meenemen als gegevens omtrent collectievorming, inventarisering, contacten met andere collecties etc. Belangrijk zijn de noden en behoeftes die de collectiebeheerders formuleerden. We vroegen elke collectiebeheerder immers welke problemen ze zien omtrent hun medische collectie en waar ze nood aan hebben.

Het resultaat en een synthese van de stand van zaken omtrent medisch erfgoed vandaag vind je in onze gloednieuwe digitale publicatie! Te downloaden of te lezen via onderstaande link.

Apotheekmateriaal. Collectie Volkskundemuseum - Musea Brugge_lage kwaliteit
Foto: Apotheekmateriaal. Collectie Volkskundemuseum - Musea Brugge

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Veldtekening medisch erfgoed (2021)

    Lees meer
  • Themanetwerk wetenschappelijk erfgoed

    Lees meer