contact
MyEtwie
Actor

Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen (EMABB)

  • Archief
  • Museum
In het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen (EMABB), op de site van de voormalige steenbakkerij Lauwers in Noeveren, wordt het hele productieproces van de baksteen, met de gebruikte werktuigen, getoond: van het kleisteken naar het vormen, drogen en bakken van de bakstenen. In enkele 19de eeuwse werkmanswoningen wordt op de relatie wonen-werken dieper ingegaan. Ook de aanknopingspunten met de scheepswerven, diamantslijperijen, pantoffelnijverheid en de cement-en metaalverwerkende industrieën worden benadrukt.
EMABBmaakt deel uit van de overkoepelende werkingenErfGoed Noeverenen hetBooms Steenbakkerijmuseum. In 2018 werd de site verkocht aan de gemeente Boom. Het beheer werd in erfpacht gegeven aan Kempens Landschap en EMABB. In 2020 werd gestart met de restauratie van de steenbakkerij. Ook de imposante schoorsteen wordt onder handen genomen en zal nadien via een lange trap vanop de top uitzicht bieden over het landschap.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...