contact
MyEtwie
Actor

Gasthuismuseum Geel

  • Museum

Het Gasthuismuseum in Geel illustreert de armen- en ziekenzorg doorheen de eeuwen. De collectie bevat onder meer medisch materiaal. Specifieke aandacht is er voor de gezinsverspleging van geesteszieken, waarvoor Geel wereldwijd bekend staat. De collectie is in eerste instantie gelinkt aan het oude Geelse Gasthuis en de overige zorginstellingen van de Geelse gasthuiszusters. Het museum herbergt ook de collectie van het voormalige Sint-Dimpnamuseum.

Het Gasthuismuseum focust op de periode tot de 19e eeuw. Het schetst dan ook een overzicht van de verzorging van zieken in een ziekenhuis in een dorpsgemeenschap van 1500 tot begin 1900. De recentere evoluties komen aan bod in het bezoekerscentrum van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum.

Het museum is betrokken bij de UNESCO-aanvraag om de Geelse gezinsverpleging in het Register voor Goede Borgingspraktijken op te nemen als immaterieel erfgoed.

Apotheekpotten. Collectie Gasthuismuseum Geel (c) Camille Droogmans
Handboeien en dwangbuis. Collectie Gasthuismuseum Geel (c) Eddy Huybrechts
Foto: Handboeien en dwangbuis. Collectie Gasthuismuseum Geel. Foto: Eddy Huybrechts
Injectiespuit. Collectie Gasthuismuseum Geel
Foto: Injectiespuit. Collectie Gasthuismuseum Geel
Lavementskan. Collectie Gasthuismuseum Geel (c) Camille Droogmans
Medisch erfgoed, collectie Gasthuismuseum Geel (c) Paul Degreve 2018

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...