contact
MyEtwie
Actor

Lambotte Museum

  • Museum

Het Lambotte Museum in het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen was tot 2011 gekend als het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg. Het museum toont de evolutie van de gezondheidszorg in al haar aspecten. Het herbergt een ruime collectie oude medische instrumenten en voorwerpen, die in de loop van de 19e eeuw en de 20e eeuw gebruikt werden in de gezondheidszorg. Een aantal gaan evenwel terug tot de 16e eeuw.

Enkele pijlers van de collectie zijn de heelkundige instrumenten die pionier Robrecht Van Hee verzamelde, en de collectie over anesthesie die de Vereniging van de Antwerpse Anesthesisten-Reanimatoren (Verantare) in 2011 in definitieve bruikleen gaf. Deze befaamde collectie, die tot de omvangrijkste van West-Europa behoort, werd in de tweede helft van de 20e eeuw opgebouwd door de anesthesisten Etienne Troch en Pierre Desbarax. Toonaangevend zijn verder de OCMW-collecties en de verzamelingen van het voormalige Hoger Instituut voor Verpleegkunde.

Het museum heeft een onderkomen gevonden in één van de voormalige patiëntenzalen van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. Het ziekenhuis, opgetrokken tussen 1877 en 1884, werd gebouwd in een voor die tijd revolutionaire 'paviljoenstijl', bestaande uit acht grote torens van twee verdiepingen, met per verdieping één grote ronde patiëntenzaal voorzien van zeer vooruitstrevende vormen van verwarming en verluchting.

Het museum organiseert, naast de permanente tentoonstelling, regelmatig thematentoonstellingen die zowel de leek als de gezondheidswerker kunnen boeien.

De Stuivenbergsite wordt in zijn geheel herbestemd, het is nog niet duidelijk of het museum en de collectie z'n vaste plek kan behouden. Er loopt in 2021-2022 een waarderingstraject over de collectie, op initiatief van Erfgoedlab Antwerpen, samen met een ruim aantal partners. ETWIE is lid van het waarderingsteam

Anesthesie ventilator. Collectie MGG
Foto: Anesthesie ventilator. Collectie MGG
Injectienaalden. Collectie MGG
XXIII.26.3. Rectoscoop
XXIII.26.4. Rectoscoop
XXIII.26.5. Rectoscoop

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Veldtekening medisch erfgoed (2021)

    Lees meer