contact
MyEtwie
Actor

Molenforum Vlaanderen

  • Organisatie
De vereniging stelt zich tot doel een overkoepelend forum te vormen voor alle in Vlaanderen werkzame molenverenigingen en molenmusea. Zij streeft ernaar alle onderzoeksvelden te behartigen die worden bestreken door molinologie, dit is de wetenschap die alles bestudeert wat de molen aangaat als werktuig tot omvorming van natuurlijke energie voor praktische doeleinden, het vergaren van kennis en het verspreiden ervan. De onderzoeksvelden zijn in het bijzonder de hele terminologie, technologie, geschiedenis, economie, recht, volkskunde, alsook de esthetische- en erfgoedwaarde, om de oorsprong en evolutie, de economische en sociale rol, alsook hun menselijke getuigenis en etnologisch belang vast te stellen. Molenforum Vlaanderen zet de moleneigenaars er toe aan om hun cultureel erfgoed te restaureren en te onderhouden, adviseert en verleent steun bij de samenstelling van onderhouds- en restauratiedossiers en geeft desgevraagd praktische steun bij de uitvoering ervan. Via tweejaarlijks georganiseerde molenaarscursussen, waarin zowel theoretische kennis over molens als het praktisch omgaan met molens wordt aangeleerd, zorgen de bij het Molenforum Vlaanderen aangesloten leden dat de kennis om met molens te werken en hen in stand te houden bewaard blijft. Een stilstaande molen vervalt immers vlugger dan een draaiende molen.

Thema's

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...