contact
MyEtwie
Actor

Vlaams Architectuurinstituut

  • Archief
  • Organisatie
Het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) is het sectorinstituut voor hedendaagse architectuur met als doelstelling het publiek attent te maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving om zo het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden te stimuleren en kennis over architectuur te verspreiden. Het Vlaams Architectuurinstituut is het voornaamste aanspreekpunt voor informatie omtrent Vlaamse architectuur en actuele ontwikkelingen in het architecturale beleid in Vlaanderen. Met het Architectuurarchief Vlaanderen heeft het instituut sinds 1 januari 2018 een eigen collectie onder zijn hoede, ontstaan uit het samengaan van het Architectuurarchief Provincie Antwerpen (APA) en het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa).Het architectuurarchief heeft twee hoofdbezigheden. Langs de ene kant beheert ze een prestigieuze en steeds groeiende collectie architectuurarchieven afkomstig uit Vlaanderen en Brussel. Naast archieven, boeken en tijdschriften bewaart het architectuurarchief ook een systematisch aangelegde collectie van productcatalogi van producenten en verkopers en bouwmaterialen. Deze catalogi geven behalve historische productinformatie vaak ook tekst en uitleg bij contemporaine realisaties. Aangezien ze het imago van een firma uitdroegen, kreeg de vormgeving ervan dikwijls veel aandacht. Het architectuurarchief heeft ook een adviserende rol voor cultureel erfgoed met betrekking tot architectuur, landschap, urban planning, bouwindustrie en design. Zo kunnen andere erfgoedinstellingen en archiefvormers zoals architecten, ontwerpers en bouwbedrijven er terecht voor ondersteuning bij het beheren van hun archieven. Wie rechtstreeks in de collectie van het Architectuurarchief wil duiken kan op https://www.architectuurarchiefvlaanderen.be/ terecht.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...