contact
MyEtwie
Actor

Openluchtmuseum Bokrijk

  • Museum
De collectie van het Openluchtmuseum Bokrijk bestaat hoofdzakelijk uit objecten die het dagelijks leven, voornamelijk binnen een landelijke context, van de 17de tot de vroege 20ste eeuw illustreren. Omwille van de diversiteit en veelomvattendheid is het binnen Vlaanderen een unieke collectie, vooral wat betreft de deelcollecties landbouw & voeding, wooncultuur en (in iets mindere mate) ambachten. Inhoudelijk werd de collectie opgedeeld in een aantal deelcollecties, die hier kort omschreven worden. "Wooncultuur" vormt met bijna 15.000 objecten in aantal de belangrijkste deelcollectie. Dit facet van het dagelijks leven werd door de voormalige conservator Jozef Weyns uitgebreid bestudeerd in zijn vierdelige standaardwerk "Volkshuisraad in Vlaanderen". Het betreft meubilair (kasten, tafels, stoelen, bedden ...), tafel- en keukengerei (kruiken uit aardewerk, bestek, serviesgoed ... ), huishoudelijke gebruiksvoorwerpen (haardgerief, strijkijzers ...), objecten omtrent sanitair en hygiëne (bedpannen, baden, medische instrumenten ...), volkskunst en woondecoratie (tekeningen, ingekaderde volksprenten ...), objecten die te maken hebben met onderwijs en ontwikkeling (boekentassen, lei en griffels, wandplaten ...) en spel en ontspanning (speelgoed, volksspelen ...), godsdienst en volksdevotionalia (kruisbeelden, heiligenbeelden, religieuze prenten ...) en tot slot allerlei persoonlijke voorwerpen (rookgerei, brillen, wandelstokken ...). De deelcollectie “landbouw en voeding” vormt binnen Vlaanderen zonder twijfel een referentiecollectie. Het gaat hier concreet om werktuigen voor landbewerking en oogstverwerking (schoppen, harken, zeisen, ploegen, eggen, rollen, maai- en dorsmachines, wanmolens ...), zuivelverwerking (karntonnen, ontromers, ...), veeteelt enz. Binnen de deelcollectie "kleding en textiel" gaat het specifiek om historische collectiestukken, niet om de kledij die b.v. door acteurs gedragen wordt in het kader van de living history, waar het gaat om replica's, gebaseerd op historisch correcte voorbeelden. Deze zeer kwetsbare en fragiele collectie bestaat uit kapmantels, broeken, vesten, rokken, hoeden ... Daarnaast zijn er nog de weefgetouwen, spinnewielen, naaimachines ... De deelcollectie "ambachten" bevat handgereedschappen en werktuigen met betrekking tot beroepen zoals de schoenmaker, smid, bakker, wagenmaker, kuiper, mandenmaker, bierbrouwer, stroopstoker... Een aantal van deze beroepen worden gedemonstreerd in het Openluchtmuseum. De deelcollectie "transport en vervoer" bevat de karren en wagens, en verder o.m. de kruiwagens en de fietsen. Tot slot is er een bescheiden collectie omtrent "handel en diensten", waartoe activiteiten als de apotheek, de kapper of de herbergier gerekend worden. De collectie werd grotendeels verworven via schenkingen. Waar mogelijk wordt ook de contextinformatie zoveel mogelijk mee opgetekend, door b.v. de gebruikers van de geschonken objecten te interviewen. Voorwerpen zonder enige contextinformatie worden in principe geweigerd, tenzij het om uitzonderlijke stukken gaat. Geografisch zijn de objecten afkomstig uit de vijf Vlaamse provincies.
Titel Auteur Jaar
De molen uit schulen. Behoud van onroerend erfgoed en de gemeenschap Priska VALKENEERS 2018 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

  • Waarderingstrajecten textielerfgoed

    Lees meer