contact
MyEtwie
Gemeente

Maldegem

Google Maps laden ...


Maldegem, in het noordwesten van het Meetjesland, kende vanaf de 19de eeuw relatief veel nijverheid en handel: er waren talrijke brouwerijen, stokerijen, huidenvetterijen, maalderijen, bezem­binderijen, steenbakkerijen, klompenmakerijen... De manden­makerij en rietmeubelfabriek Van Oye (ook riet­meubelfabriek), zorgde voor verpakkingsmateriaal voor de koopwaar. Er waren ook verschillende molens in bedrijf. Ook in de 20ste eeuw waren een aantal bloeiende familiebedrijven actief in Maldegem, onder meer sigaren Janssens, jeneverstokerij Van Hoorebeke, fietsenmakerij Ysebaert, voedingswaren De Meyere, planten- en boomkwekerijen...

Het gehucht Kleit stond ooit bekend als het ‘bezembindersdorp’. De grondstof voor de bezems, vooral berk, was dan ook volop aanwezig op het naburige Maldegemveld. Sinds enkele jaren is er in het natuurgebeid opnieuw een ambachtelijke bezembinder actief.

Maldegem had van 1887 tot 1949 een tramverbinding met Breskens en vanaf 1862 een treinverbinding met Gent, later uitgebreid tot Brugge. Op de site van het voormalige station is nu het Stoomcentrum Maldegem actief.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...