contact
MyEtwie
Actor

Klompenforum

  • Organisatie
In België zijn er nog maar enkele klompenmakers actief, zowel handmatig als machinaal. Twee regio's waar er vandaag nog klompen worden gemaakt, is in het Waasland en de Antwerpse Kempen. ETWIE, het Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed, heeft in 2014 deze klompenmakers bij elkaar gebracht en sindsdien is er een dynamische erfgoedgemeenschap actief, die het de moeite waard vindt om het immaterieel erfgoed te borgen. Sindsdien is er regelmatig overleg en worden er acties gepland. ETWIE speelt hierin een faciliterende en ondersteunende rol en stimuleert contact tussen de verschillende actoren (klompenmakers, beheerders van klompenerfgoed…). In 2017 kreeg het ambacht een plaats op de Inventaris Immaterieel Erfgoed. Deze inventaris brengt sinds 2008 immaterieel erfgoed in kaart: de niet-tastbare gewoontes, gebruiken, praktijken, tradities en vaardigheden die een groep of een 'erfgoedgemeenschap' wil doorgeven aan toekomstige generaties. Het online platform ( https://immaterieelerfgoed.be/nl) draagt bij tot de zichtbaarheid van al dit 'levend erfgoed' en voorziet informatie en inspiratie voor al wie dit immaterieel erfgoed mee een toekomst wil bieden. Bekijk het klompenambacht hier: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/klompencultuur-in-vlaanderen. In 2018 werd er formeel onder de partners bevestigd om zichzelf als Klompenforum aan te duiden. Dat wil zeggen dat er een engagement werd aangegaan om het overlegorgaan, dat sinds enkele jaren bestond, te bestendigen. In de schoot van het Klompenforum worden verdere acties ondernomen om het bedreigd immaterieel erfgoed te borgen, te bewaren en door te geven voor de toekomst. Zo werd er datzelfde jaar een overzicht gemaakt van de klompenmakermachines die de partners van het Klompenforum in bezit hebben en werd er formeel afgesproken om eventuele herbestemmingen eerst onder elkaar te bespreken. Het thema van Erfgoeddag 2019 kwam als geroepen: 'Hoe maakt u het?'. Deze editie vielen de schijnwerpers op vakmanschap, ambacht en meesterschap. Dus maakte ETWIE met alle partners een boekje over het klompenerfgoed in de 21e eeuw: Kletterende klompen. Daarin bundelden we twee persoonlijke verhalen van jong en oud en lieten we musea aan het woord die klompenmakermateriaal in collectie hebben. Deze artikels worden afgewisseld met intermezzo's over de geschiedenis, grondstof en vervaardiging van de klomp. Afsluiten doen we met een artikel van TWIE-duizendpoot Luc Verachtert over de machines en hun merken van de klompenmakerij.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...