contact
MyEtwie
Gemeente

Willebroek

Google Maps laden ...


Tot in de 19de eeuw was Willebroek een landelijke gemeente. De oprichting van de papier- en stoomketelfabriek van Louis De Naeyer luidde in 1860 echter de industrialisatie van Willebroek in. Door het succes van dit bedrijf kende de gemeente een sterke demografische groei. De economische ontwikkeling werd gestimuleerd door aanwezigheid van de Willebroekse vaart en de spoorweg Mechelen-Terneuzen. Verschillende fabrieken, onder meer voor de productie van cokes en ammoniak, vestigden zich in Willebroek.

De omgeving van het sas in Klein-Willebroek is een mooi voorbeeld van een industri√ęle nederzetting uit het einde van de 19de eeuw. De voormalige brouwerij Lamot met de brouwerswoning vormen een geheel met het sashuis, het sluizensysteem (1830-1836) en de ophaalbrug (1926).

In Blaasveld was sinds de 17de eeuw de jeneverstokerij van de familie Van Breedam gevestigd. Stokerij De Molenberg werd in 2010 opnieuw in gebruik genomen voor de productie van whisky.

In Tisselt bevindt zich de beschermde cementtegelfabriek Rottiers.

Titel Auteur Jaar
Blaasveld en de zuivelfabriek Sint-Jozef Karel DE DECKER 2007 Bekijk de publicatie
Chimiek van de zak. Veldtekening van het kunstmesterfgoed in Vlaanderen en Brussel (1840-1960) Robin DEBO , Greet DRAYE 2022 Bekijk de publicatie
De papier- en ketelfabriek De Naeyer in Willebroek Hugo LEJON 2008 Bekijk de publicatie
De vloertegelfabriek Emmanuel Rottiers te Tisselt-Willebroek in de context van de Belgische cementtegelindustrie Hugo LEJON 1998 Bekijk de publicatie
De Willebroekse Vaart. Scheepvaart en schippersleven.Willebroekse Kronieken Frans VERBRAECK 1989 Bekijk de publicatie
Geschiedenis van de Willebroekse brandweer Karel DE DECKER 2005 Bekijk de publicatie
Het Brouwerijmuseum te Willebroek. V. WOUTERS 1982 Bekijk de publicatie
Het gemeentelijk Museum Sashuis, de nieuwe attractiepool van het Vaartland in Klein-Willebroek. K. DE DECKER 1987 Bekijk de publicatie
Het kanaal van Willebroek als cultuurhistorisch aspect in het landschap : verleden, heden en toekomst Jonah LEYERS 2014 Bekijk de publicatie
Het Willebroekse Brouwerijmuseum P. DE VROME 1984 Bekijk de publicatie
Louis de Naeyer. Grondlegger van de industrialisatie in het vaartland Karel DE DECKER 1985 Bekijk de publicatie
Monster van ijzer en staal. 50 jaar brug van Willebroek Kevin POLFLIET 2003 Bekijk de publicatie
Site de Naeyer in Willebroek Eva DE MULDER 2010 Bekijk de publicatie
Site De Naeyer in Willebroek. De fabrieksgebouwen vertellen. Van oprichting tot herbestemming Eva DE MULDER 2010 Bekijk de publicatie
Tegelfabriek Rottiers te Tisselt Willebroek Hugo LEJON 2010 Bekijk de publicatie
Willebroek. Van landbouwdorp tot industriegemeente Tony DE HERDT 1982 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...