contact
MyEtwie
Thema in de kennisbank

Asbest

Hoofdthema

Historiek

Asbest is een vezelachtig mineraal dat ontgonnen wordt in asbestmijnen. Drie soorten asbest zijn in ons land veel gebruikt en verwerkt: witte asbest, blauwe asbest en bruine asbest. Asbest is vooral gekend door de gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan het inademen van de vezels. Reeds in de jaren 1920 is asbest in verband gebracht met diverse levensbedreigende ziektes zoals asbestose of mesothilioom (longvlieskanker).

Tot de uitvaardiging van het asbestverbod in ons land in 1998 waren er zeer veel abesttoepassingen in omloop: golfplaten, bloembakken, plasterisolatie rond leidingen, dak- en gevelleien, schouwpijpen, tegels... Naast het feit dat asbest goedkoop was, had het ook een aantal andere belangrijke eigenschappen: hittebestendig, isolerend en sterk.

Het algemene asbestverbod in 2001 voor de productie en het op de markt brengen van asbestproducten gold evenwel niet voor asbestproducten die al in omloop waren. Ons land kende een aantal grote asbestverwerkende bedrijven: Eternit in Kappele-Op-Den-Bos,JM Balmatt in Mol, SVK in Sint-Niklaas, Alfit in Willebroek, Coverit in Harmignies, Modernit in Hofstade.

Onderzoekster Laura Van den Borre heeft in 2016 een uitgebreide inventaris gemaakt van de asbestbedrijven en -toepassingen.

Erfgoed

Het erfgoed van asbestproductie is bedreigd erfgoed. In het Volkskundemuseum Turninum in Deurne verwijst één van de kamers naar de asbestproblematiek van de lokale fabriek 'Manufacture Belge de l'Amiante et du Caoutchouc'.

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...

Wil je hier graag meer over weten?