contact
MyEtwie
Project

Asbest in collecties (2020-2022)

Het asbestproject leert de cultureel-erfgoedsector op een verantwoorde manier omgaan met gevaarlijk erfgoed, meer bepaald asbest.

Project in het kort

 • Titel: Gevaarlijk erfgoed! Naar een asbestveilige cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel

 • Partners: OVAM, FARO, Histories, meemoo, musea, studiebureaus en Universiteit Antwerpen

 • Locatie: Vlaanderen en Brussel

 • Looptijd: 2020-2022

 • Budget: € 145.000 (eerste fase) en € 162.000 (tweede fase) via Cultureel-erfgoedprojecten op landelijk en internationaal niveau

 • Contactpersoon: joeri@etwie.be

“In Trezoor bewaren we veel verschillende collecties, waarvan een aantal door hun aard meer gevoelig zijn voor het bevatten van asbest. Van sommige objecten ontdekten we nu pas dat zij asbest bevatten.”

Silke De Smet en Veerle Van den Abeele, Erfgoeddepot Trezoor, Kortrijk

Doel

De focus van het project ligt op asbestherkenning, onderzoek en het opstellen van procedures en hulpmiddelen voor erfgoedwerkers die met asbest in contact kunnen komen. Het project probeert antwoorden te formuleren op de volgende vragen:

 • Wat is een veilig en wettelijk kader waarbinnen met asbest kan worden gewerkt (verwijdering, restauratie, conservering)?

 • Wat zijn de gevolgen voor de collecties, de aanwervingen en de restauratie van de cultureel-erfgoedsector?

 • Hoe moet een aanwervings- en collectiebeleid van een museum aangepast worden om rekening te houden met de gezondheidsrisico’s en een potentieel hoge kost om het stuk veilig te kunnen conserveren?

 • Wat betekent de intrinsieke waarde van het behoud van de asbesttoepassing in het cultureel erfgoedobject? Door een eenzijdig beleid van louter asbestverwijdering of ‘veilig’ opbergen in het depot verdwijnt ook het publieke besef dat asbest jarenlang veelvuldig in tal van ‘onschuldige’ toepassingen werd gebruikt.

“Asbest was geen onbekende, toch is ons inzicht tijdens het project gegroeid. De grootste verandering is de bewustwording, niet enkel van het potentiële gevaar, maar ook van de mogelijke aanwezigheid op plaatsen waar we dat niet verwachtten.”

Waander Devillé, conservator maritieme collecties MAS, Antwerpen

asbest_WHI_geenattributie

Aanpak

In de eerste fase van dit project werd de huidige toestand binnen de sector in kaart gebracht. Daarbij viel op dat de kennis en methodiek over asbest meestal ontoereikend is, waardoor zowel risico’s voor de medewerkers binnen de culturele sector als voor het publiek kunnen ontstaan. Er was duidelijk nood aan een eenduidig asbestbeleid binnen de sector.

Daarom werd asbestherkenning, specifiek in erfgoedstukken, centraal gezet. Die kennis is in de loop der jaren grotendeels ‘vergeten’, waardoor over het hoofd werd gezien dat tal van onschuldige objecten zoals bakeliet, remblokjes van fietsen, schoolborden... wel degelijk asbest kunnen bevatten.

“Na verloop van tijd treedt er gewenning op wanneer je dagelijks aan risico's wordt blootgesteld. Dit geldt nog meer als dat risico onzichtbaar is, zoals asbest.”

Arnaud Wiertz, technisch coördinator La Fonderie, Brussel

foto1
Foto: Op zoek naar asbest in heemkundige collecties (foto: Histories vzw)

Asbestherkenning in erfgoedstukken

Meer dan dertig collecties werden bezocht en op de aanwezigheid van asbest onderzocht. Maar vooraleer we bij de erfgoedpartners in de collecties doken, gaven we telkens een korte introductiecursus 'asbestherkenning'.

Als leidraad voor die asbestherkenning vertrekken we vanuit de eigenschappen van asbest (bv. vuurvast) en verbinden we die eigenschappen met verschillende asbesttoepassingen.

Daarna voerde de asbestdeskundige samen met de collectiebeheerder een eerste collectiescan uit. Van asbestverdachte stukken werd een staal genomen dat nadien in een asbestlabo werd geanalyseerd.

Projectpartners Asper en SGI Compliance en andere erkende asbestlabo's onderzoeken stalen van asbestverdacht materiaal. Zo gingen we stapsgewijs naar een correcte registratie van asbest in alle erfgoedobjecten.

“Asbest is een vaak onlosmakelijk element, voorzien in de planning en productie van de voorwerpen in onze collecties.”

Ilse Bogaerts, War Heritage Institute, Brussel

depot Industriemuseum Gent
Foto: depot Industriemuseum (collectie ETWIE)

Asbestbeleid

Asbest aanwezig in de meeste erfgoedcollecties

In de meeste erfgoedcollecties bevindt zich asbest, vaak verborgen en vergeten. Het merendeel van de asbesttoepassingen van vóór 1950 bevatten echter losse asbest en zijn intussen meestal in slechte staat, wat het risico op contaminatie bijzonder groot maakt.

Gezondheidsrisico

De microscopisch kleine asbestvezels kunnen voornamelijk in de longen schade veroorzaken. De fijne, ingeademde vezels vergaan niet en worden dus ingekapseld in de longblaasjes. Hoe meer asbestvezels ingeademd worden, hoe groter het risico op een vaak dodelijke asbestziekte.

De belangrijkste preventiemaatregel bestaat er dus in om het risico zo klein mogelijk te maken voor jezelf en jouw omgeving.

“Asbestvezels zijn onverwoestbaar, maar bindmiddelen als cement, karton, lijm, textiel, mastiek of de kunststoffen waarin ze verwerkt zijn, verouderen wel. Dit vraagt een blijvende opvolging en evaluatie.”

Pieter Neirinckx, medewerker collectie en onderzoek Industriemuseum Gent

Consolidatie_asbest_ETWIE
Foto: Hoe kan asbest in cultureel erfgoed worden geconsolideerd? Dit was één van de experimentele onderzoeken die we in de eerste fase van het project hebben uitgevoerd (bron: ETWIE)

Wat mag je doen?

Je mag sporadische onderhoudswerken of herstellingen aan asbestverdachte toestellen uitvoeren, mits een zeer beperkte blootstelling aan asbest. Dat betekent:

 • géén asbestverwijderingen,

 • niet op regelmatige basis en

 • geen acties met asbesttextiel of asbestpapier aangezien de vezelconcentratie bijzonder hoog is bij het manipuleren ervan.

asbest-ffp3

Bescherm jezelf

Bescherm jezelf tijdens dergelijke werken uiteraard altijd met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

Draag een FFP3-masker

Het asbestrisico ligt voornamelijk in het inademen van de asbestvezels. Draag daarom een FFP3-masker en stofdichte handschoenen als je in contact komt met een asbestverdacht object. Een stofdichte overall is noodzakelijk in een gecontamineerde ruimte of bij zware arbeid zoals een verhuis of een ingrijpende actie. Reinig je gebruikte materiaal nadat je een asbestverdacht object hebt behandeld.

Bescherm je omgeving

Behandel het asbestobject voorzichtig, zodat de asbest niet vrijkomt. Ga na het behandelen van een asbestverdacht object met een vochtige doek of vochtig papier over de werktafel zodat contaminatie van de werkplek kan worden vermeden.

Wees bedachtzaam bij het opstapelen van asbeststof. Vroeg of laat moet de volle stofzuigerzak uit de asbeststofzuiger. Laat een asbestsaneerder komen om risicovolle taken uit te voeren en doe dit niet vlug even zelf.

“De groeiende aandacht voor asbest in erfgoedcollecties heeft een bewustzijn gecreëerd over de veelheid aan toepassingen die voorheen bij de collectiebeheerders onbekend waren.”

Kristel Wautier, coördinator collectiebeleid GUM, Gent

Resultaat

Chart

Om asbestdeskundigen en collectiemedewerkers te helpen asbest te herkennen in hun erfgoedcollecties, werd een handige chart ontwikkeld. Aan de hand van tien eigenschappen van asbest kan een collectiemedewerker een eerste doorlichting uitvoeren op de collectie.

Beeldbank

De beelddatabank Zit er asbest in? werd opgebouwd tijdens en dankzij het asbestproject met elementen uit maar liefst dertig uiteenlopende collecties. Het resultaat is een representatieve waaier aan verschillende asbesttoepassingen. De beelden vormen de basis van de kennisbank waarin eigenschappen, asbesttoepassingen en erfgoedobjecten met elkaar verbonden worden.

heat-resistant_asbestos_glove
Iedereen asbestwijs3
Foto: afsluiter OVAM op de studienamiddag 'Iedereen asbestwijs' - foto : ETWIE

Publicaties

ETWIE verspreidde de resultaten en lessons learned van het veldonderzoek niet alleen op een website, maar bracht die ook voor het voetlicht tijdens de studienamiddag 'Iedereen asbestwijs' en een hele rist publicaties:

Internationale weerklank

Ons land mag dan de bedenkelijke reputatie hebben een asbestkampioen te zijn, ook elders werd asbest massaal verwerkt. Dat verklaart waarom ETWIE met het asbestproject ook internationaal in de kijker liep:

 • In TICCIH Bulletin, het magazine van het International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage, schreef Joeri Januarius in oktober 2021 een bijdrage over de omgang met gevaarlijk erfgoed, waaronder asbest.

 • Tijdens het TICCIH2022-congres 'Voorbij de obsoletie. Een duurzame toekomst voor industrieel erfgoed' in Canada deed Joeri Januarius het asbestproject uit de doeken voor meer dan tweehonderdvijftig deelnemers uit dertig landen.

 • In mei 2021 gaf projectmedewerker Peter Loockx een korte presentatie (in het Engels) over asbest voor de Society for Industrial Archeology in de VS. Bekijk de presentatie hieronder.

Besluit

Het asbestproject maakte duidelijk dat asbest in de meest onverwachtse toepassingen kan opduiken binnen collecties. Vaak kan er verantwoord en veilig worden omgesprongen met het aanwezige asbest. De grootste uitdaging bij het bestuderen van het asbesterfgoed en -kennis blijkt echter het multidisciplinaire facet te zijn: je kan asbest niet alleen vanuit de bril van een erfgoedmedewerker bekijken, je moet ook iets weten over de medische impact, de geschiedenis van asbest, wetgeving, geologie,...

Titel Auteur Jaar
Asbest in je erfgoedcollectie Joeri JANUARIUS, Peter LOOCKX, Donna MORREN 2022 Bekijk de publicatie
Christiane Thijs. Een biografie Johan DE VOS 2022 Bekijk de publicatie
Gevaarlijk erfgoed! Asbest en industrieel erfgoed: een korte stand van zaken in Vlaanderen Joeri JANUARIUS 2019 Bekijk de publicatie
Gevaarlijk erfgoed! Fase 1: een onderzoek naar consolidatie van asbesthoudend materiaal in erfgoedobjecten Stefanie BAUVOIS, Romy RUIGROK, Sanne WYNANTS 2021 Bekijk de publicatie
Gevaarlijk erfgoed! Fase 2: het ontwerpen van een verpakking voor asbesthoudende erfgoedobjecten Stefanie BAUVOIS, Romy RUIGROK, Sanne WYNANTS 2021 Bekijk de publicatie
Het superproduct. Een zoektocht naar asbestvezels in bakeliet. Steven DE KEYSER 2021 Bekijk de publicatie

Verwante gemeentes

Google Maps laden ...